បដា ១៥

ឧបករណ៍វាស់និងកាត់

  • កាលីប័រឌីជីថលមិនជ្រាបទឹក IP67

    កាលីប័រឌីជីថលមិនជ្រាបទឹក IP67

    1.កម្រិតការពារឈានដល់ IP67 ហើយអាចប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទឹក និងប្រេង។

    2.កំណត់ឡើងវិញទៅសូន្យក្នុងទីតាំងណាមួយ ងាយស្រួលសម្រាប់ការបំប្លែងរវាងការវាស់វែងដែលទាក់ទង និងការវាស់វែងដាច់ខាត។

    3.ការបំប្លែងម៉ែត្រទៅជាអធិរាជនៅគ្រប់ទីកន្លែង។